“Шинэ жил гэр бүлийн баяр, дэмий хог авдаг баяр биш“