“Нийгэм, Улс төр, Эдийн засгийн тулгамдсан асуудал: Гарц, шийдэл”