Бага ангид зөвхөн сурган хүмүүжилийн хичээл орох хэрэгтэй