Дорнын Философи /Энэтхэг, Хятад, Араб/ - Гурван Шар номын тухай